שנה חדשה של שינוי

מהי שנה? שנה היא מלשון שינוי, כלומר ראש השנה הוא תחילת השינוי. השנה החדשה הפעם יותר מכל מצביעה על שינוי ענק שהתחולל בחיים של כולם. זו שנת השינוי הגדול ביותר שהעולם חווה מזה זמן רב. אומנם אנחנו בפתחה של השנה העברית של שנת תשפ"א, אך הפעם ראשית השינוי של העם היהודי חובק בתוכו את השינוי של כל העולם. הקורונה הביאה עמה שינוי כלל עולמי.
שינוי מהותי ומקיף את כל תחומי החיים, כל מה שהורגלנו לא כבר לא קיים ויש רבים האומרים שלא יחזור. מטוסים כבר לא חגים בשמי כדור הארץ ומטיסים יחידים לכל הנקודות שבעולם. מעתה רובנו ספונים בבתים. החיים הצטמצמו לריבוע קטן אך התרחבו לאין סוף של יחד אחד. השטח הפיזי הצטמצם אך השטח התחושתי מחשבתי רגשי התרחב לעולם שלם, כל העולם באותה סירה, כל העולם בגורל אחד.
איזה שינוי נבקש בשביל עם ישראל ובשביל כל העולם לשנה החדשה? שנגביר את ההתקשרות החיובית בין בני האדם כאן בישראל ובכל העולם. שנבין שכדי להתמודד עם אתגרי החיים העכשוויים עלינו לעבור לחשיבה מערכתית. שכל אחד יראה עצמו כגלגל שיניים קטן במכונה ויפעל יחד עם יתר גלגלי השיניים לטובת המכונה כולה, מכונה שכוללת בתוכה את כל ההוויה: כל דומם, הצומח, החי והמדבר שקיים. שנבין שטובת כל פרט תלויה בטובת המערכת כולה. שנבין שאיננו יכולים להמשיך לחיות בהתאם לתפיסות העולם הישנות והמצומצמות שחיינו על פיהם לפני עידן הקורונה. שנשים לב יותר ליחסים במשפחה, למבוגרים, לשכנים. שניתן תשומת לב מירבית לקשרים אישיים, שנשקיע בפיתוחם כטומנים בחובם את האפשרות להרחבת גבולות התפיסה. שנתאמץ להרגיש את האנשים שסביבנו, שנפתח יכולת להתכוונן כלפי חוץ, שנפתח רגישות לצרכי הזולת כדי שגם הוא יוכל להיות חלק בלתי נפרד ותורם למערכת. שניצור יחדיו חברה שטוב לכולם לחיות בה, שצרכי הזולת יורגשו בכל אחד כחלק ממנו, שכל אחד ידאג למלא את צרכי הזולת. שנתקדם לאחדות של אנושות אחת.
שנה של ואהבת לרעך כמוך עולם!