מהן הזכויות של בני נוער בעבודה?

עם תחילת המהפכה התעשייתית נכנסו לתחום העבודה לא מעט ילדים ובני נוער אל המפעלים השונים, ובשיאה של התופעה היה כאשר ילדים ובני נוער היווה כשליש ממצבת כוח האדם במפעלים באזורים כמו אירלנד ובריטניה. העסקת ילדים המשיכה להתנהל גם במהלך המאה ה19 בחלק לא קטן ממדינות המערב, אך עם הזמן התעוררה לא מעט מודעות בנוגע לעניין וחוקקו לא מעט חוקים ותקנות אשר עוזרים להגן על התפתחותם של ילדים ומנגד גם לאפשר להם לעבוד וללמוד. עבדות והעסקת ילדים קטינים עדיין נחשבת לתופעה על פי נתוני האו ם לשנת 2016 הועסקו קרוב ל200 מיליון ילדים מעל גיל 5 ומעלה. לכן בישראל ישנם תקנות וחוקים ברורים אשר קבועים בחוק ומסדרים את זכויות בני הנוער בצורה ברורה. 

שעות העסקה וגיל

בני נוער שירצו לעבוד יוכלו לעשות זאת החל מגיל 14 במהלך החופשות, ומגיל 16 במהלך כל השנה. יחד עם זאת על עובדים בני 14 ומעלה ישנה הגבלה של שעות העסקה יומיות, והיא מוגבלת עד ל8 שעות יומיות ועד ל40 שבועיות. עם זאת בני נוער מגיל 16 ומעלה יכולים לעבוד עד 9 שעות יומיות אך יהיה אסור עליהם (ולמעסיק כמובן) לעבוד מעל ל40 שעות שבועיות. יחד עם כל אלו ישנם תקנות שונות אשר חלות תחת הסכמים קיבוצים או מגבלות שכליות/פיזיות של הנער או הנערה. הפסקה בזמן שעות העבודה תינתן במהלך המשמרת והיא תהיה כבת 45 דקות, והיא לא תינתן לאחר שש שעות עבודה רצופות. בימי מנוחה (כל דת ועל פי דתו) אסורה ההעסקה של בני נוער, וחל גם כן איסור חמור על העסקת בני נוער בשעות הלילה מעבר לשעה עשר בלילה או לפני השעה שמונה בבוקר. 

אישורים 

על בני הנוער להביא מספר אישורים על מנת לזהות אותם, לוודא כי הינם בריאים ואם לא מהן המגבלות וכמובן לדעת מי הם האפוטרופסים של אותו עובד. לכן עוד לפני שבן הנוער יתחיל לעבוד יהיה עליו להביא מסמך מרופא המשפחה, אשר מפרט על מצבו הרפואי ומאשר שזה אכן הוא. יהיה עליו להביא צילום תעודת זהות של אחד ההורים ואישור חתום כי הוא אכן מאשר לו לעבודה במקום העבודה. 

שכר וימי הכשרה

על פי חוק מחויב המעסיק של בן או בת הנוער לשלם להם על פי שכר מינימום לנוער, אשר מדורג מ18.30 לחניך ועד ל25.43 לבן נוער בן 18. לכן במידה והתקבלתם למקום העבודה, יש להקפיד על שינוי בשכר המינימום. יחד עם זאת ימי הכשרה/התלמדויות וישיבות אכן כלולים כזמן עבודה וגם על כך מחוייב המעסיק לשלם לבן או בת הנוער במקרים כאלו. השכר יכול להשתנות לפי התחום והאם מדובר במשרות בתל אביב או בערד – https://www.sahbak.co.il/page/jobs-arad