הוצאת היתר בניה במקרים של בעיות בהליך הבנייה

אישורי בנייה נחשבים לדבר די בסיסי בכל הקשור לבנייה בישראל ובעולם בכלל, אישורים אלו מתירים למבקשים השונים לבצע עבודות בהתאם תוכניות השונות שהגדיר משרד הפנים לאותו האזור. כך למשל בניית יחידת דיור או אפילו מרפסת, מצריכה הוצאת היתרי בנייה שונים בהתאם לאזור של המבקש ובהתאם לתוכנית בניין עיר של אותו האזור. במקרים קיצוניים, אישורים אלו יותנו על ידי הוועדה המחוזית אבל במקרים של בעיות בנייה בזמן הליך הבנייה עצמו, עלולים ליצור לא רק בעיה אלא לעיכוב של הבנייה עצמה ולעיתים גם לביטול האישורים השונים. במאמר הבא ננסה להבין כיצד זה עלול לקרות ומה יש לעשות במקרים אלו.

מקרים של ביטול היתר בנייה-למה?

ישנם מספר מקרים המצוינים בחוק בהם אישור הבנייה עלול להיות מבוטל, אחד מהם הוא בשל עבירה פלילית כמו מסירת מידע לא נכון בנוגע לתוכנית הבנייה או השרטוט שהוגשו אל הוועדות. המקרה השני דן בביטול של היתר בנייה, שכן לכל היתר בנייה ישנו תוקף שנע בין שלוש שנים עד לשש שנים(לפי הארכות מהוועדות השונות) אך בהינתן והמועד פקע ולא הוגשה בקשה להארכתו לזכותה של הוועדה גם לבטלו.
מקרים נוספים שאינם מצוינים בחוק אלא נשענים על גבי פסיקות בית הדין, החל מפרסום לא תקין של התוכנית כמו הסתרת מידע מבעלי הנכס הנוספים ועד להחלטה לא סבירה של אחת מוועדת התכנון והבנייה.

 איך מסדרים?

הבקשה להיתר בנייה לאחר גילוי של בעיות או ביטול של אישור הבנייה בכלל, מצריך מהמבקשים ארבעה אישורים מאוד ספציפיים. הראשון מבניהם הוא הצהרת מהנדס שיעזור גם בשרטוט נכון ומדויק של השטח וגם יתאים לתכתיבים הנדסיים. השני הוא פטור מפיקוד העורף והשלישי אישור אינסטלציה המעיד על תקינות החיבור לשתיות והאחרון הוא אישור פיתוח. את כל אלו ניתן לבצע דרך מסלול דומה למסלול קבלת היתרי בנייה, במסלול זה אין צורך לערבות בנקאית. עם זאת מומלץ להיוועץ עם אנשי מקצוע כמו אדריכל ומהנדס על מנת לחסוך בזמן והן בהליך הבירוקרטי שעלול גם לעקב את הפרויקט.